کسب و کار در ترکیه
مهاجرت به ترکیه - هزینه اقامت در ترکیه
پکیـــــج مــــهاجرت به ترکـــــــیه ۶۰۱
کار و ملک و اقامت ترکیه

 خرید یک واحد آپارتمان دو خوابه در بیلیکدوزو *
 مبلغ ملک، هزینه های ثبت سند رسمی و کمیسیون


راه‌اندازی شرکت پخش آب معدنی *
شامل بستن قرارداد اجاره مغازه در استانبول، قرارداد تامین با شرکت معتبر آب معدنی، خرید تجهیزات و بار نخست آب معدنی، هزینه ماشین یا موتور محل و نقل بار، حقوق کارمند، هزینه دریافت تمام مجوزها با ثبت شرکت + ثبت کسب و کار شما در اپلیکیشن‌های ارسال آب برای سفارش آنلاین

اخذ اقامت ترکیه *
 شامل تمام هزینه‌های کارت، حق خاک، بیمه و ترجمه مدارک

 هزینه سه ماه زندگی در استانبول برای دونفر*

هزینه زندگی در ترکیه ۲۰۲۱
پکیـــــج مــــهاجرت به ترکـــــــیه ۶۰۵
کار و ملک و اقامت ترکیه

 خرید یک واحد آپارتمان یک خوابه صفر در کایتانه *
 مبلغ ملک، هزینه های ثبت سند رسمی و کمیسیون

راه‌اندازی خشکشویی *
هزینه قرارداد اجاره مغازه، هزینه خرید تجهیزات کامل، هزینه دریافت تمام مجوزها با ثبت شرکت

اخذ اقامت ترکیه *
شامل تمام هزینه‌های کارت، حق خاک، بیمه و ترجمه مدارک

مهاجرت به ترکیه - هزینه اقامت در ترکیه
پکیـــــج مــــهاجرت به ترکـــــــیه ۶۲۲
کار و ملک و اقامت ترکیه

 خرید یک واحد آپارتمان یک خوابه در گورسل *
با ثبت سند رسمی

 خرید سوپرمارکت در حال فعالیت *
شامل قرارداد اجاره مغازه در استانبول،مواد غذایی داخل مغازه و تجهیزات، حقوق کارمند، هزینه دریافت تمام مجوزها با ثبت شرکت 

اخذ اقامت ترکیه *
 شامل تمام هزینه‌های کارت، حق خاک، بیمه و ترجمه مدارک

 هزینه سه ماه زندگی در استانبول برای دونفر*

مهاجرت به ترکیه - هزینه اقامت در ترکیه۲۰۲۱
پکیـــــج مــــهاجرت به ترکـــــــیه ۶۲۱
کار و ملک و اقامت ترکیه

 خرید یک واحد آپارتمان یک خوابه در غرب استانبول *
با ثبت سند رسمی

راه‌اندازی آرایشگاه *
شامل مکان یابی و بستن قرارداد اجاره مغازه در استانبول، خرید تجهیزات و مواد آرایشی لازم، حقوق کارمند، هزینه دریافت تمام مجوزها با ثبت شرکت + ساخت صفحه تبلیغاتی با ویدیو موشن

اخذ اقامت ترکیه *
 شامل تمام هزینه‌های کارت، حق خاک، بیمه و ترجمه مدارک

 هزینه سه ماه زندگی در استانبول برای دونفر*

مهاجرت به ترکیه - هزینه اقامت در ترکیه
پکیـــــج مــــهاجرت به ترکـــــــیه ۷۴۱
کار و ملک و اقامت ترکیه

 خرید یک واحد آپارتمان دو خوابه در بیلیکدوزو *
با ثبت سند رسمی

 خرید یک کلینیک زیبایی و لیزر در حال کار - شیشلی *
شامل هزینه انتقال و واگذاری کلینیک، ثبت اجاره نامه کلینیک در استانبول،دستگاه لیزر، رادیوفرکانس، پاک کننده تتو، خدمات زیبایی پوست، مبلمان، کمد و غیره، حقوق کارمند + هزینه دریافت تمام مجوزها و ثبت شرکت 

اخذ اقامت ترکیه *
 شامل تمام هزینه‌های کارت، حق خاک، بیمه و ترجمه مدارک

 هزینه سه ماه زندگی در استانبول برای دونفر*

مهاجرت به ترکیه - هزینه اقامت در ترکیه
پکیـــــج مــــهاجرت به ترکـــــــیه ۷۲۱
کار و ملک و اقامت ترکیه

 خرید یک واحد آپارتمان یک خوابه در کایتانه *
با ثبت سند رسمی

 خرید کافی شاپ - محله جهانگیر تکسیم *
شامل هزینه انتقال و واگذاری کافه، ثبت اجاره نامه کلینیک در استانبول، تجهیزات (یخچال، ماشین قهوه ساز، ویترین مخصوص نوشیدنی، گرایندر قهوه) و مبلمان و میز و صندلی داخل و خارج مغازه، حقوق کارمند + هزینه دریافت تمام مجوزها و ثبت شرکت
 
اخذ اقامت ترکیه *
 شامل تمام هزینه‌های کارت، حق خاک، بیمه و ترجمه مدارک

 هزینه سه ماه زندگی در استانبول برای دونفر*

مهاجرت به ترکیه - هزینه اقامت در ترکیه
پکیـــــج مــــهاجرت به ترکـــــــیه ۸۰۱
کار و خانه و اقامت ترکیه

 خرید یک واحد آپارتمان دو خوابه در غرب استانبول *
 مبلغ ملک، هزینه های ثبت سند رسمی و کمیسیون


 راه اندازی بوفه مواد غذایی - در اتیلر *
شامل قرارداد اجاره دکه در استانبول، قرارداد تامین مواد غذایی، خرید تجهیزات، هزینه دریافت تمام مجوزها با ثبت شرکت

اخذ اقامت ترکیه *
 شامل تمام هزینه‌های کارت، حق خاک، بیمه و ترجمه مدارک

 هزینه سه ماه زندگی در استانبول برای دونفر*

مهاجرت به ترکیه - هزینه اقامت در ترکیه ۲۰۲۱
پکیـــــج مــــهاجرت به ترکـــــــیه ۸۰۲
کار و ملک و اقامت ترکیه

 خرید یک واحد آپارتمان دو خوابه در استانبول - غرب *
با ثبت سند رسمی

خرید رستوران ترکی - بوستانجی *
شامل قرارداد اجاره مغازه در استانبول، تجهیزات کامل و مبلمان، حقوق   کارمندان، هزینه دریافت تمام مجوزها با ثبت شرکت+ ثبت در تمام اپلیکیشن‌های سفارش غذای ترکیه

اخذ اقامت ترکیه *
 شامل تمام هزینه‌های کارت، حق خاک، بیمه و ترجمه مدارک

 هزینه سه ماه زندگی در استانبول برای دونفر*

This page was designed with Mobirise