کسب و کار در ترکیه
مشاوره کسب و کار در ترکیه - فروش کسب و کار فعال در ترکیه

با من تماس بگیرید

برای ثبت شرکت در ترکیه #
حضور در مناطق آزاد تجاری ترکیه #
خرید و فروش بیزینس فعال در ترکیه #
فعالیت در شهرک‌های صنعتی ترکیه #
گسترش کسب و کار در ترکیه - بین المللی #
مشاوره کسب و کار‌های بزرگ و کوچک #

مهرداد محمدرضا- مشاور کسب و کار در ترکیه

سه گام اصلی در
خرید یک کسب‌وکار فعال در ترکیه
رستوران و کافه

خرید کسب و کار آماده در ترکیه، به ویژه خرید یک رستوران و کافه فعال با مشتری ثابت، برای کسانی که تجربه کافی در راه اندازی ندارند، میتواند مثبت باشد. همراه من باشید تا بیشتر به شما توضیح دهم
"مهرداد محمدرضا- مشاور کسب و کار در ترکیه"

 بررسی و مشاوره

بررسی قیمت، امکانات، مجوزها، بررسی هزینه و سود ماهیانه میانگین

کارهای حقوقی | مالی 

ثبت شرکت، رخصت های شهرداری، چالیشما ایزین - اجازه کار

بهره برداری

 تبلیغات و آموزش 

 ۲۰۲۱ خرید بیزینس فعال در ترکیه

واگذاری سالن ورزشی و باشگاه بدن سازی در ترکیه
واگذاری سالن ورزشی و گیم سنتر
واگذاری کارواش و معاینه فنی در ترکیه
واگذاری کارواش و معاینه فنی خودرو
آرایشگاه و سالن لیزر در ترکیه
آرایشگاه و سالن لیزر در ترکیه
خرید رستوران و کافه در ترکیه
واگذاری رستوران و کافه در استانبول
مغازه در ترکیه - مغازه در استانبول
واگذاری مغازه و فروشگاه در حال کار در ترکیه
مغازه در ترکیه - مرکز خدمات در استانبول
واگذاری مراکز خدمات کار در ترکیه

Made with Mobirise - Find more