90 13 620 542 90+

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 

چالیشما برچسب

سه راه گرفتن چالیشما ایزین ـ اقامت کاری در ترکیه

سه راه گرفتن چالیشما ایزین یک - حمایت یک کارفرمای ترک که دارای کسب و کار معتبر است، با  پرداخت بیمه و ثبت آن دو - خود فرد، دارای شرکت معتبر با گردش مالی مناسب باشد به طوری که در اوراقی که از مشاور مالی اخذ میشود امتیاز شرکت مثبت نشان داده شود. جدول درآمد دوره Gelir tablosu ترازنامه Bilanço ویدیو: همه چیز درباره چالیشما ایزین...

ادامه مطلب
مهرداد محمدرضا هستم
ارسال